APCOM 2019: Cyfryzacja w Górnictwie

Z inicjatywy dr Christopha Muellera, właściciela MineTronics, ta najstarsza i najbardziej znana konferencja związana z tematyką IT w górnictwie jest po raz pierwszy organizowana w Europie Wschodniej.

39. Zastosowanie komputerów i badań operacyjnych w przemyśle mineralnym (APCOM) organizuje firma MT-Silesia (spółka-córka firmy MineTronics), Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Geotechnicznej, Górnictwa i Geologii oraz Polska Akademia Nauk – Komitet Górniczy. Od czasu pierwszego sympozjum na początku lat 60. XX wieku APCOM odegrał kluczową rolę w rozwijaniu relacji między naukowcami akademickimi a praktykami przemysłu w opracowywaniu najnowszych komputerowych technik matematycznych w przemyśle wydobywczym.

APCOM we Wrocławiu w 2019 r. kontynuuje tę tradycję, koncentrując się na nowych technologiach cyfrowych w górnictwie. Podczas konferencji poruszone zostaną również kwestie rozwiązań stosowanych w regionie Dolnego Śląska i sąsiednich regionach w Niemczech i Czechach.

W ramach APCOM 2019 opublikowanych zostanie 80 artykułów naukowych, recenzowanych przez międzynarodowych prezenterów z dziedziny nauki i przemysłu, którym towarzyszyć będzie mała wystawa. Oczekuje się, że w konferencji weźmie udział około 500 uczestników.

Więcej o historii APCOM