Historia APCOM

Skrót „APCOM” oznacza „Zastosowanie komputerów i badań operacyjnych w przemyśle mineralnym”. APCOM to seria wysokiej jakości, dobrze ugruntowanych konferencji naukowych, które rozpoczęły się już na początku lat sześćdziesiątych. APCOM 2019 we Wrocławiu jest 39. edycją APCOM.

Seria sympozjów APCOM stała się głównym motorem innowacji w przemyśle mineralnym, ułatwiając rozwój komputerowych i operacyjnych metodologii badań stosowanych w tym przemyśle. Dzięki osobistym zobowiązaniom lojalnych uczestników i sympatyków APCOM, sympozja APCOM nadal cieszą się powodzeniem. Wiele przełomowych innowacji zostało zapoczątkowanych podczas konferencji APCOM, takich jak np. Geostatystyka i optymalizacja procesów górniczych. Jednym z czynników sukcesu APCOM jest intensywny dialog między przemysłem a środowiskiem akademickim.

Konferencja odbywa się co dwa lata w zmieniających się lokalizacjach na całym świecie. Zazwyczaj oczekuje się od 200 do 500 uczestników. Fakt, że w Polsce działa aktywnie duże środowisko związane z przemysłem górniczym jak i to, że ostatni raz konferencja APCOM odbyła się w Europie 20 lat temu zaowocowały decyzją o zorganizowaniu 93. edycji konferencji właśnie w Polsce.

Historia

APCOM została założona w 1961 r. przez cztery amerykańskie uniwersytety – Uniwersytet Stanford, University of Arizona, Pennsylvania State University i Colorado School of Mines. Celem tej konferencji jest promowanie zastosowania badań komputerowych i operacyjnych w przemyśle mineralnym. APCOM stała się międzynarodowym forum prezentowania, omawiania i analizowania najnowocześniejszych i powstających technologii w przemyśle mineralnym.

Natura wydobycia surowców mineralnych pozostaje niezmienna od wieków. Od zawsze dążono do osiągnięcia większej wydajności: w tym kontekście mechanizacja i automatyzacja były krokowymi milowymi. Na długo przed „digitalizacją” termin „Optymalizacja procesu” został wprowadzony w APCOM 2005, aby stać się kolejnym krokiem na drodze do osiągnięcia wyższej wydajności w kluczowych aspektach górnictwa, takich jak optymalizacja przepływu materiałów, wykorzystaniu i transporcie sprzętu, monitorowaniu w czasie rzeczywistym i wielu innych. Teraz „cyfryzacja” w górnictwie rozszerza ten trend, wykorzystując np. IT, Big Data i nowoczesnych metod komunikacji, w kolejnych dziedzinach związanych z wydobyciem obejmując szereg aktywności począwszy od szacowania zasobów aż po ich przetwarzanie.

APCOM od połowy lat 80-tych:

Rok Miejsce
1986 University Park, Pennsylvania,USA
1987 Johannesburg, Africa
1989 Littleton, Colorado
1990 Berlin, West -Germany
1992 The University of Arizona
1993 Montreal, Que., Canada
1995 Brisbane, Australia
1996 University Park, Pennsylvania,USA
1997 Moscow
1998 London, England
1998 Kalgoorlie, Western Australia
1999 Colorado School of Mines Golden, Colorado USA
2001 Beijing, China
2003 Cape Town, Sourth Africa
2005 Tucson, USA
2007 Santiago, Chile
2009 Vancouver
2011 Wollongong, AUS
2013 Porto Allegre, Brasil
2015 Fairbanks, AK
2017 Golden, Col.
2019 Wroclaw, Poland