Call for Papers

Proces oceny i akceptacji abstraktów został zakończony. Autorzy otrzymali informacje dot. akceptacji za pośrednictwem e-mail. Serdecznie zapraszamy do przesyłania pełnych wersji artykułów.

Należy pamiętać, że publikacja artykułu na konferencji APCOM2019 oraz w materiałach podlega następującym warunkom:

1) Pełny dokument zostaje przedłożony w terminie przed 31 stycznia 2019 roku.

2) Końcowy dokument zostaje zaakceptowany przez Komitet Naukowy: Po zaakceptowaniu streszczenia, końcowy dokument zostanie odrzucony jedynie, jeśli odbiega znacząco od przedłożonego streszczenia, język angielski nie zezwala na publikację lub nie jest pracą oryginalną lub o charakterze naukowym.

3) Mówca zarejestrował się jako uczestnik konferencji, a opłata konferencyjna jest opłacona przed ostatecznym terminem akceptacji referatu (do dnia 28 lutego 2019 ) .

Zachęcamy do przesyłania artykułów już teraz!

Ważne!
Wytyczne dotyczące formatowania artykułów są obecnie w przygotowaniu. Zostaną opublikowane w poniedziałek 14 stycznia.