Prawa do publikacji

Wszystkie nadesłane prace muszą być oryginalne, a APCOM2019 ma prawo do PIERWSZEJ publikacji. Abstrakty (streszczenia artykułów naukowych) z konferencji APCOM 2019 zostaną opublikowane przez wydawnictwo Balkema w formie publikacji typu „Open Access”. Prawa autorskie do przesłanego artykułu naukowego pozostają po stronie autorów. Oznacza to, że każdy autor ma swobodę wyboru, czy chce aby jego artykuł naukowy został opublikowany dodatkowo, czy też chce opublikować artykuł w czasopiśmie naukowym po konferencji.

Ponieważ wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, który współpracuje przy organizacji konferencji APCOM2019, redaguje czasopismo „Mining Science”, istnieje możliwość opublikowania artykułów naukowych w w tym czasopiśmie. (http://www.miningscience.pwr.edu.pl/). Czasopismo jest notowane w indeksie cytowań „Emerging Sources” (ESCI) publikowanego przez Thomson Reuters Web of Science ™ Core Collection, oraz w SCOPUS. Czasopismo publikuje recenzowane, oryginalne artykuły badawcze dotyczące górnictwa i geologii, geoinżynierii i powiązanych zagadnień.

Przesłanie artykułu na potrzeby publikacji podlega odrębnym zasadom i indywidualnej umowie z redakcją czasopisma i jest niezależne od jakiegokolwiek udziału w konferencji APCOM2019.