Historia APCOM

Skrót „APCOM” oznacza „Zastosowanie komputerów i badań operacyjnych w przemyśle mineralnym”. APCOM […]

Plan ramowy

ZAMKNIĘTA Ostatecznego terminu wysyłania streszczeń (możliwość przesyłania kolejnych streszczeń tylko na specjalne […]

Komitety

Komitet naukowy : Małgorzata Malec, Ph.D. Eng., KOMAG Institute of Mining Technology, […]