Prawa do publikacji

Wszystkie nadesłane prace muszą być oryginalne, a APCOM2019 ma prawo do PIERWSZEJ publikacji. Abstrakty (streszczenia artykułów naukowych) z konferencji APCOM 2019 zostaną […]